O nas - Władze Spółki

Spółka reprezentowana jest przez:

• Wiesława Urbańskiego – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

• Hanna Zarańska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

• Barbara Czajewska

• Michał Folcholc

Kadencja Rady wynosi trzy lata i jest to trzecia kadencja.

Wspólnicy Spółki:

• Gmina Brwinów - 100% udziałów