Porady techniczne - Warunki montażu Podlicznika

Wodomierz dodatkowy "Podlicznik" służy do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej, czyli takiej która nie wpływa do kanalizacji miejskiej.

BPWiK Sp. z o.o. po złożeniu przez inwestora/właściciela nieruchomości z którym jest zawarta pisemna umowa,wniosku o zamontowanie podlicznika wyda:
- pisemną zgodę wraz z wytycznymi,
- w przypadku wątpliwości poprosi o uzupełnienie wniosku lub przeprowadzona zostanie wizja na nieruchomości,
- w przypadku braku zgody przygotuje pisemną odmowę wraz z wyjaśnieniem.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza w BPWiK Sp. z o.o. przystosowanego do radiowego odczytu oraz ewentualną naprawą i ponowną legalizacją (co 5 lat) wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt. Natomiast koszt nakładki radiowej pozostaje po stronie BPWiK.

Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) art. 15 pkt. 3.

Podlicznik musi posiadać ważne świadectwo legalizacji (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 z późn. zm. oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Nr 5, poz. 29 z późn. zm.).

Jeżeli wodomierz "podlicznik" nie jest urządzeniem legalizowanym lub jest uszkodzony, jego wskazania nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia zużycia wody, co znaczy że BPWiK nie będzie odliczać ilość wody bezpowrotnie zużytej od ilości odprowadzonych ścieków.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zamontowanie podlicznika pobierz