Aktualności - Informacja o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Brwinów na okres 3 lat

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie informuje, iż z dniem 18.08.2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło obowiązujęce na okres 3 lat stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Brwinów. W załączeniu dokument źródłowy wraz ze stawkami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w kolejnych latach obowiązywania taryf, grupami odbiorców etc.
Informacja powyższa została opublikowana na stronie PGW Wody Polskie 22.08.2022r. i wchodzi w życie 7 dni od jej opublikowania.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja WA.RZT.70.17.2022_9 z dn. 17.08.2022 r. pobierz