Pobierz - Akty prawne

Uwaga! Zmiana okresu taryfowego od 01.09.2023 roku

Dokumenty do pobrania:

Taryfa za wodę i ścieki od 1.04.2015 do 31.03.2016 pobierz
Taryfa za wodę i ścieki od 1.04.2016 do 31.03.2017 pobierz
Taryfa za wodę i ścieki od 1.04.2017 do 31.03.2018 pobierz
Taryfa za wodę i ścieki od 1.02.2019 do 01.02.2022 pobierz
Uchwała nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie dopłat pobierz
Taryfa za wodę i ścieki od 29.08.2022 do 31.08.2023 pobierz
Taryfa za wodę i ścieki od 01.09.2023 do 31.08.2024 pobierz