Druki do pobrania - Akty prawne

Dokumenty do pobrania:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pobierz
Kodeks Cywilny pobierz
Ustawa - Prawo budowlane pobierz
Taryfa za wodę i ścieki od 1.04.2015 do 31.03.2016 pobierz
Taryfa za wodę i ścieki od 1.04.2016 do 31.03.2017 pobierz
Taryfa za wodę i ścieki od 1.04.2017 do 31.03.2018 pobierz